அசாடி கா அம்ரித் மஹாஉட்சவ்.

இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர விழா கொண்டாட்டம்.
மேலும் காண்க
 

வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களின் கண்ணோட்டம்.

இந்திய வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களை அறிந்து கொள்ளவும்
இப்போது படியுங்கள்
 

நிதி நெருக்கடியின் கண்ணோட்டம்

நிதி நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் காரணத்தையும் அதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதை ஆராயுங்கள்
இப்போது படியுங்கள்
 

ஓய்வு மற்றும் ஸக்ஸஷன் பற்றிய கண்ணோட்டம்

ஓய்வு மற்றும் ஸக்ஸஷன் பற்றிய அர்த்தத்தையும் எப்படி திட்டமிடுவது என்பதை பற்றியும் புரிந்து கொள்ளுங்கள்
இப்போது படியுங்கள்
 

சேமிப்பின் முக்கியத்துவம்

நிதி கட்டுப்பாடு சேமிப்பு மற்றும் செலவுகளை திட்டமிடுவதன் மூலம் நிதி பாதுகாப்பை அடைய உதவுகிறது

ஓய்வு மற்றும் ஸக்ஸஷன் பற்றிய கண்ணோட்டம்

ஓய்வு மற்றும் ஸக்ஸஷன் பற்றிய அர்த்தத்தையும் எப்படி திட்டமிடுவது என்பதை பற்றியும் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

நிதி நெருக்கடியின் கண்ணோட்டம்

நிதி நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் காரணத்தையும் அதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதை ஆராயுங்கள்

வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களின் கண்ணோட்டம்.

இந்திய வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களை அறிந்து கொள்ளவும்

செய்திமடல்கள் அல்லது உள்ளடக்க புதுப்பிப்புகளில் மின்னஞ்சல் அறிவிப்புகளைப் பெறுக
பங்களிக்க ஒரு கட்டுரை இருக்கிறதா?
இங்கே சொல்லுங்கள்
CA. (Dr.)தேபாஷிஸ்மித்ரா

தலைவர், ICAI

நிதி, பட்ஜெட் மற்றும் முதலீடு ஆகியவற்றின் அடிப்படைக் காரணிகள் மற்றும் கருத்துகள்குறித்த அறிவு மற்றும் புரிதல் ஒரு தனிநபர் அல்லது தேசத்தால் எடுக்கப்படும் நிதி முடிவுகளில் கணிசமான அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். நிதி மற்றும் வரிவிதிப்பு மீதான கல்வியறிவின் பெரும் முக்கியத்துவத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்தியப் பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனம் (ICAI) ஆனது இந்திய மக்களுக்கு வரிவிதிப்பு, காப்பீடு, வங்கியியல் மற்றும் நிதி ஆகியவற்றின்

அனிகேத் தலதி

ஜனாதிபதி, ஐசிஏஐ

நிதி அறிவு மற்றும்  வரி விதிப்பு சட்டங்களின் அடிப்படை புரிதல் ஒரு தனி நபரிடம் வீட்டு பட்ஜெட், முதலீடு மற்றும் சேமிப்பு ஆகியவற்றில் ஒரு நேர்த்தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இவைகள்  நாட்டினுடைய தேசிய பட்ஜெட் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த உதவுகின்றன.நிதி பற்றிய விழிப்புணர்வு சமூகம் தேசத்தின் சிறந்த நிதி ஆரோக்யத்திற்கு இறுதியாக கொண்டு செல்லும் என்று ஆணித்தரமாக நம்புகிறேன்.

D sharama
சிஏ. தயநிவாஸ் ஷர்மா

மத்திய குழு உறுப்பினர் மற்றும் கன்வீனர், நிதி மற்றும் வரி கல்வியறிவு மேம்படுத்தும் குழு, ஐசிஏஐ

ICAI ஆனது நிதி மற்றும் வரிவிதிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வை பரப்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஐசிஏஐயின் நிதி மற்றும் வரி கல்வியறிவு குழு புதுமையானது மற்றும் கற்றல், நிதிக் கணக்கீடு, பன்மொழிப் பக்கத்தை புதுமையான அனுபவ செயல்பாடுகளுடன் நம் நாட்டு மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி, சமூகத்தின் பல தரப்பு மக்களுக்கும் கற்பிக்கப் போகிறது. குழு உறுப்பினர்களின் அர்ப்பணிப்புட

CA. அபய் குமார் சாஜேத்

மத்திய கவுன்சில் உறுப்பினர் மற்றும் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் நிதி மற்றும் வரிவிதிப்பு எழுத்தறிவு குழு, ICAI

“விதியாகியான் ஐசிஏஐ காஅபியான் (VitiyaGyan ICAI kaAbhiyaan)” – நிதி மற்றும் வரிவிதிப்பு சார்ந்த கல்வியறிவானது, நிதி நிர்வாகத்தில் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட எதிர்காலத்தை தயார் செய்வதற்கு தனிநபர்களுக்கு அதிகாரம் மற்றும் கல்வியறிவை அளிக்கிறது. உலகளாவிய அளவில் தலைசிறந்த கணக்கியல் அமைப்பாக இருக்கும் ICAI கணக்கியல்,

அறிவு மையம்

எங்களுடைய அறிவு களஞ்சியத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்,வீடியோக்கள் மற்றும் செயல்கள் பற்றிய எங்களுடைய நிதி மற்றும் வரி அறிவு தலைப்புகளை அதிகம் ஆராயுங்கள்.

பிரபலமான உள்ளடக்கம்

எங்கள் வருகையாளர்களால் அதிகம் அணுகப்பட்ட மற்றும் விரும்பப்பட்ட கட்டுரைகளை படிக்கவும்

வீடியோக்கள்

சேமிப்புகள் மற்றும் செலவுகளை

சேமிப்பு மற்றும் செலவுகளை எப்படி திட்டமிடுவது என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள்

பார்ப்போம்

வங்கி ஆதாயங்கள் மற்றும் கடன்கள்

வங்கி சேவைகளின் பயன்கள் மற்றும் கடன் திட்டங்களின் சிறப்பம்சங்களை அறிந்து கொள்ளவும்

பார்ப்போம்

நிதி நெருக்கடி:தூண்டல்கள் மற்றும் அதிலிருந்து மீள வழிகள்.

நிதி நெருக்கடியை உட்படுத்த தூண்டுவன மற்றும் நிதி சூழ்நிலையை மேம்படுத்தும் வழிகள் பற்றிய புரிதலை உருவாக்குங்கள்.

பார்ப்போம்

கட்டுரைகள்

வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களின் கண்ணோட்டம்.

இந்திய வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களை அறிந்து கொள்ளவும்

படிக்கலாம்

ஓய்வு மற்றும் ஸக்ஸஷன் பற்றிய கண்ணோட்டம்

ஓய்வு மற்றும் ஸக்ஸஷன் பற்றிய அர்த்தத்தையும் எப்படி திட்டமிடுவது என்பதை பற்றியும் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

படிக்கலாம்

சேமிப்பின் முக்கியத்துவம்

நிதி கட்டுப்பாடு சேமிப்பு மற்றும் செலவுகளை திட்டமிடுவதன் மூலம் நிதி பாதுகாப்பை அடைய உதவுகிறது

படிக்கலாம்

குறிப்பிட்ட ஏதாவதை தேடுகிறிர்களா?

எங்கள் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் மையத்தை அணுகவும்