அசாடி கா அம்ரித் மஹாஉட்சவ்.

இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர விழா கொண்டாட்டம்.
மேலும் காண்க
 

வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களின் கண்ணோட்டம்.

இந்திய வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களை அறிந்து கொள்ளவும்
இப்போது படியுங்கள்
 

நிதி நெருக்கடியின் கண்ணோட்டம்

நிதி நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் காரணத்தையும் அதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதை ஆராயுங்கள்
இப்போது படியுங்கள்
 

ஓய்வு மற்றும் ஸக்ஸஷன் பற்றிய கண்ணோட்டம்

ஓய்வு மற்றும் ஸக்ஸஷன் பற்றிய அர்த்தத்தையும் எப்படி திட்டமிடுவது என்பதை பற்றியும் புரிந்து கொள்ளுங்கள்
இப்போது படியுங்கள்
 

சேமிப்பின் முக்கியத்துவம்

நிதி கட்டுப்பாடு சேமிப்பு மற்றும் செலவுகளை திட்டமிடுவதன் மூலம் நிதி பாதுகாப்பை அடைய உதவுகிறது

ஓய்வு மற்றும் ஸக்ஸஷன் பற்றிய கண்ணோட்டம்

ஓய்வு மற்றும் ஸக்ஸஷன் பற்றிய அர்த்தத்தையும் எப்படி திட்டமிடுவது என்பதை பற்றியும் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

நிதி நெருக்கடியின் கண்ணோட்டம்

நிதி நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் காரணத்தையும் அதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதை ஆராயுங்கள்

வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களின் கண்ணோட்டம்.

இந்திய வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களை அறிந்து கொள்ளவும்

செய்திமடல்கள் அல்லது உள்ளடக்க புதுப்பிப்புகளில் மின்னஞ்சல் அறிவிப்புகளைப் பெறுக
பங்களிக்க ஒரு கட்டுரை இருக்கிறதா?
இங்கே சொல்லுங்கள்
CA. Aniket S. Talati

President, ICAI 

It has been envisioned making India a USD 5 Trillion economy and a global economic powerhouse by 2025. This is only possible when each section of society is financial literate and come together to achieve common goal.

Read More
CA. Ranjeet Kumar Agarwal

Vice President, ICAI

Financial Literacy supports the pursuit of financial inclusion by empowering the citizens to make informed choices leading to their financial well-being.

Read More
CA. Abhay Kumar Chhajed

Convenor, Financial & Tax Literacy Group, ICAI

“Har Jan, Har Man, Vitiya Gyan se Sampann” is the motto of Financial Tax and Literacy Group of ICAI which aspires to reach each and every stratum of the society irrespective of their earning potential/ capacity.”

Read More
CA. Umesh Sharma

Deputy Convenor, Financial and Tax Literacy Group, ICAI

Financial literacy is the combination of several financial factors and abilities that allow an individual to acquire knowledge regarding the efficient management of one’s own funds and liabilities.

Read More

அறிவு மையம்

எங்களுடைய அறிவு களஞ்சியத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்,வீடியோக்கள் மற்றும் செயல்கள் பற்றிய எங்களுடைய நிதி மற்றும் வரி அறிவு தலைப்புகளை அதிகம் ஆராயுங்கள்.

பிரபலமான உள்ளடக்கம்

எங்கள் வருகையாளர்களால் அதிகம் அணுகப்பட்ட மற்றும் விரும்பப்பட்ட கட்டுரைகளை படிக்கவும்

செயல்பாடுகள்

கடன்களின் வகைகள்

பல்வேறு கடன் திட்டங்களை பற்றிய புரிதலை உருவாக்கவும்

செய்வோம்

செலவீனங்களை ஆராயுங்கள்

இந்த செயல்கள் மூலம் செலவு விருப்பங்களை ஆராயுங்கள்.

செய்வோம்

நிதி நெருக்கடியை கையாள்வது

நிதி நெருக்கடி சூழ்நிலையில் பொருத்தமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற புரிதலை உருவாக்குங்கள்.

செய்வோம்

வீடியோக்கள்

சேமிப்புகள் மற்றும் செலவுகளை

சேமிப்பு மற்றும் செலவுகளை எப்படி திட்டமிடுவது என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள்

பார்ப்போம்

வங்கி ஆதாயங்கள் மற்றும் கடன்கள்

வங்கி சேவைகளின் பயன்கள் மற்றும் கடன் திட்டங்களின் சிறப்பம்சங்களை அறிந்து கொள்ளவும்

பார்ப்போம்

நிதி நெருக்கடி:தூண்டல்கள் மற்றும் அதிலிருந்து மீள வழிகள்.

நிதி நெருக்கடியை உட்படுத்த தூண்டுவன மற்றும் நிதி சூழ்நிலையை மேம்படுத்தும் வழிகள் பற்றிய புரிதலை உருவாக்குங்கள்.

பார்ப்போம்

கட்டுரைகள்

வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களின் கண்ணோட்டம்.

இந்திய வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் கடன் திட்டங்களை அறிந்து கொள்ளவும்

படிக்கலாம்

ஓய்வு மற்றும் ஸக்ஸஷன் பற்றிய கண்ணோட்டம்

ஓய்வு மற்றும் ஸக்ஸஷன் பற்றிய அர்த்தத்தையும் எப்படி திட்டமிடுவது என்பதை பற்றியும் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

படிக்கலாம்

சேமிப்பின் முக்கியத்துவம்

நிதி கட்டுப்பாடு சேமிப்பு மற்றும் செலவுகளை திட்டமிடுவதன் மூலம் நிதி பாதுகாப்பை அடைய உதவுகிறது

படிக்கலாம்

குறிப்பிட்ட ஏதாவதை தேடுகிறிர்களா?

எங்கள் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் மையத்தை அணுகவும்