ಆಜಾದಿ ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ
ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
 

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರಿ
 

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರಿ
 

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ
ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರಿ
 

ಉಳಿತಾಯದ ಮಹತ್ವ

ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಾಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ನವೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಲೇಖನವಿದೆಯೇ?
ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ

ಸಿಎ. (ಡಾ.) ದೆಬಷಿಷ್ ಮಿತ್ರಾ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಐಸಿಏಐ

ಹಣ, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆರ್ಡ್ ಅಕೌನ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಐಸಿಎಐ) ಭಾರತೀಯರನ್ನು ತೆರಿಗೆ, ವಿಮೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಭಿಯಾನ – ವಿತ್ತೀಯಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನ ದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಿಎ. ಅನಿಕೇತ್ ಎಸ್ ತಲಾತಿ

ಉಪ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಸಿಎಐ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್, ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ವಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚೇತ ಸಮಾಜವು…

D sharama
ಸಿಎ. ದಯನಿವಾಸ್ ಶರ್ಮಾ

ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಚಾರ ತಂಡ, ಐಸಿಎಐ, ಅವರ ಸಂದೇಶ

ಐಸಿಎಐ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ICAI ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ನವೀನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನವೀನ ಕಲಿಕೆ, ಹಣಕಾಸು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಅದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ…

CA. Abhay Kumar Chhajed

Central Council Member&Deputy ConvenorFinancial & TaxLiteracyGroup, ICAI

“VitiyaGyan ICAI kaAbhiyaan” – Financial and Taxation literacy empowers and educates individuals for charting out a well-planned future in financial management. ICAI being the premier global accounting body is renowned for its contribution in the fields of education and training in accounting, auditing, taxation etc. and maintains highest possible standards of professional ethics.

ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ

ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳು, ಚಲಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಕಲಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತೆರಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷನೆ ಮಾಡಿ.

ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಷಯ

ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿ

ಲೇಖನಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಓದೋಣ

ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ನಿವೄತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ

ಓದೋಣ

ಉಳಿತಾಯದ ಮಹತ್ವ

ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಾಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದೋಣ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ?

ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.