ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ
ਹੋਰ ਜਾਣੋ
 

ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
 

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
 

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
 

ਬਚਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੇਖ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ।
CA. ਅਨੀਕੇਤ ਐਸ. ਤਾਲਾਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਈ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਾਖਰਤਾ ਡਰਾਈਵ ਦੁਆਰਾ ICAI ਨੇ …

ਨਾਲੇਜ ਹੱਬ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਲੇਖ, ਵੀਡਿਓ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਲੇਖ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ

ਬਚਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ

ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ?

ਸਾਡੇ FAQ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ