எஸ்ஐபி திட்டம்

எஸ்ஐபி தொகையை மற்றும் முதலீட்டு காலத்தையும் நிரப்பி வருங்கால முதலீட்டின் லாபத்தை மேலும் பிரேக்கப் பார்வையிடவும்.

s i p தொகை

 
 

திரும்ப எதிர்பார்க்கப்படும் விகிதம்

%
 
 

முதலீட்டு காலம்

months
 
 

SIP என்றால் என்ன?

எஸ்ஐபி என்பது சிஸ்ட்டமேடிக் இன்வெஸ்ட்மென்ட் திட்டம். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ம்யுச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீட்டாளர் குறிப்பிட்ட தொகையை குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்கிறார். சந்தையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களினால் முதலீட்டாளர் பாதிக்கப்படுவதில்லை ஏனென்றால் முதலீட்டு தொகை நிலையானது மற்றும் நிலையான கால இடைவெளியில் முதலீடு செய்வது. எஸ்ஐபிகள் கால இடைவெளியில் முதலீடு செய்வது என்ற பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி அது அதிக கால சேமிப்பு மற்றும் அதிக லாபத்தை தருகின்றன.