கடன் இஎம்ஐ கால்குலேட்டர்

கடன் தொகை வட்டி மற்றும் கடன் காலம் ஆகியவற்றை கீழே நிரப்பவும். கால்குலேட்டரை தட்டி இஎம்ஐ மற்றும் பிரேக் அப்பை பார்க்கவும்.

கடன்தொகை

 
 

வட்டி விகிதம்

%
 
 

கடன் காலம்

ஆண்டுகள்
 
 

EMI என்றால் என்ன?

இஎம்ஐ என்பது சமமான மாத தவணை ஆகும். மாதா மாதம் கடன் வாங்கியாவர் கடன் கொடுத்தவரிடம் அல்லது கடன் நிறுவனத்திடமோ நிலையான தொகையை செலுத்துவது. இஎம்ஐ அசலையும் வட்டியையும் கூட்டி மொத்த கடன் காலத்தால் வகுப்பது அதாவது கடன் எடுக்கப்பட்ட மாதங்களின் எண்ணிக்கை. இஎம்ஐ அசலின் ஒரு பகுதியும் வட்டியின் ஒரு பகுதியும் வேறுபட்ட விகிதத்தில் உள்ளடக்கியது.இஎம்ஐயில் ஆரம்பத்தில் அசல் தொகையை விட வட்டி விகிதம் தொகை ஒப்பிடும் போது அதிகமாக இருக்கும். இஎம்ஐ தொடர்ந்து செலுத்தும் போது இந்த விகிதம் மாறி கால முடிவில் அசல் தொகை விகிதம் அதிகமாக இருக்கும்.