ਐੱਸ. ਆਈ. ਪੀ. ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਐੱਸ. ਆਈ. ਪੀ. ਰਕਮ, ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਧੀ ਭਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ‘ਕੈਲਕੁਲੇਟ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਐੱਸ. ਆਈ. ਪੀ. ਰਕਮ

 
 

ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰ

%
 
 

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ

months
 
 

ਐੱਸ. ਆਈ. ਪੀ. ਕੀ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। SIP ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, SIP ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।