वास्तविक जीवनातील परिस्थितीद्वारे डिजिटल पेमेंटच्या विविध पद्धतींविषयी आपल्या ज्ञानाची चाचणी घ्या.