आर्थिक संकट परिस्थितीत योग्य कृतींबद्दल समजून घ्या.