એસ.આઈ.પી કેલ્ક્યુલેટર

એસઆઈપીની રકમ, અપેક્ષિત વળતરનો દર અને રોકાણની મુદત ભરો.પછી તમારા રોકાણ અને બ્રેકઅપ પર ભાવિ વળતર જોવા માટે ‘ગણતરી’ પર ક્લિક કરો.

રકમ એસ.આઈ.પી.

 
 

વળતરનો ચોક્કસ દર

%
 
 

રોકાણ અવધિ

months
 
 

એસ.આઈ.પી શું છે?

એસઆઈપી એટલે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન. એસઆઈપીમાં, રોકાણકાર ચોક્કસ સમયગાળા માટે પસંદ કરેલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એક નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ કરે છે. રોકાણ કરેલી રકમ નિશ્ચિત હોય છે અને નિશ્ચિત સમયગાળા માટે કરવામાં આવે છે, તેથી રોકાણકારો બજારને સમય આપવાનું ટાળે છે અને બજારની અસ્થિરતાથી તેને વધારે અસર થતી નથી. લાંબા ગાળે, એસઆઈપી સમયાંતરે રોકાણ કરવાની પ્રથામાં મદદ કરે છે જેનાથી લાંબા ગાળાની બચત અને ઊંચા વળતર મળી શકે છે.