સાધારણ વ્યાજ કેલ્ક્યુલેટર

લોનની રકમ, વ્યાજ દર અને લોનની મુદત ભરો.પછી સાધારણ વ્યાજ અને બ્રેકઅપ જોવા માટે ‘ગણતરી’ પર ક્લિક કરો.

મુખ્ય

 
 

વ્યાજનો દર

%
 
 

અવધિ

years
 
 

સાધારણ વ્યાજ શું છે?

સાધારણ વ્યાજ લોન અથવા બેંક ડિપોઝિટની મુખ્ય રકમ પર આધારિત છે. આનો અર્થ એ છે કે લોન લેનારાએ ઉપજેલ વ્યાજ પર ક્યારેય વ્યાજ ચૂકવવું પડતું નથી. સાધારણ વ્યાજ એ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના પરિબળને ધ્યાનમાં લેતા નથી.